JellyPages.com

Saturday, 22 September 2012

Siapakah Khadijah binti Khuwailid?

      Kira-kira 15 tahun sebelum tahun Gajah, di rumah yang mulia dan terhormat, lahirlah seorang puteri yang mulia. Puteri tersebut diberikan nama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab al-Qursyiyah al-Asadiyah. Beliau diberi gelaran 'ath-Thaharah' yakni yang bersih dan suci. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang teguh dan cerdik serta memiliki perangai yang luhur. 

      Meningkat dewasa, Sayyidah Quraisy ath-Thaharah ini telah berkahwin dengan seorang jejaka yang bernama Abi Halah bin Zurarah at-Tamimi yang hasil daripada perkahwinan tersebut, beliau mempuanyai dua orang anak iaitu Halah dan Hindun. Tatkala Abu Halah wafat, beliau dinikahi oleh Atiq bin 'A'id bin Abdullah al-Mahzumi hingga beberapa ketika sebelum mereka akhirnya bercerai.

      Setelah itu, ramai daripada pemuda Quraisy yang ingin mengahwininya akan tetapi beliau lebih mengutamakan anak-anaknya dan juga perniagaannya. 


(Sumber: Mahmud Mahdi Al-Istanbuli & Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi, Mereka Adalah Para Shahabiyat, 41)

No comments:

Post a Comment