JellyPages.com

Monday, 18 July 2011

Kalam yang Sangat Indah

Tatkala khusyuk membaca satu risalah bermanfaat yang dihantar oleh seorang sahabat, Miss Blogger sangat tertarik satu kalam ini...
Zuunun radhiyallahu'anhu berkata,
"Wahai saudaraku, berdirilah di hadapan tuhanmu seperti anak kecil di hadapan ibunya. Setiap kali ia dipukul, ia malah bergerak ke arahnya, dan setiap kali ia diusir, ia malah mendekatinya. Keadaannya tetap seperti itu sampai sang ibu mendakapnya..."
Indah kan? Sebenarnya ada maksud tersirat tau di sebalik kalam ni..

Maksudnya, biarpun kita ditimpa pelbagai musibah, bersabarlah kita dengan ujian itu. Semakin banyak kita ditimpa musibah, maka semakin dekatkanlah diri kita dengan Allah Yang Maha Agung. Janganlah menganggap ujian yang didatangkan hanya untuk menyusahkan kita, mendera kita sehinggakan ada yang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'uzubillah.
Allah Yang Maha Penyayang tidak akan menguji kita melampaui kemampuan hambaNya sebagaimana Dia berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud :
"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.."

~Wallahu a'lam ~

Sunday, 3 July 2011

Ingat, Jagalah ikhtilat!

بسم الله الرحمن الرحيم
"Batas Pergaulan antara Lelaki Dan Perempuan Bukan Mahram" 
- dipetik dari Tazkirah Remaja oleh Datuk Mohd Zawawi Yusoh.
     Alam remaja ialah alam yang sangat mencabar. Pada tempoh inilah, pelbagai macam perasaan bergolak dalam diri remaja. Remaja yang sedang meningkat usia ini mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat kuat. Mereka juga mudah terpengaruh dengan sikap rakan sebaya. Contoh yang paling ketara kini adalah masalah pembuangan bayi atau 'baby dumping'. Semuanya bermula daripada pergaulan bebas.

Antara batas dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan bukan mahram ialah :
1) Pandangan    
Bagi kaum lelaki, Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 :
Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.
Bagi kaum perempuan juga Allah swt telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud:
"Katakanlah olehmu (wahai Muhammad) kepada orang-orang perempuan yang beriman hendaklah mereka memejamkan (tidak memandang) setengah dari pandangan mereka..."
Dari kedua-dua ayat di atas, dapat kita fahamkan bahawa kita hanya boleh memandang kaum yang berlainan jantina ketika PERLU sahaja.
Pandangannya pula mestilah tidak melampaui batas dan boleh melahirkan hawa nafsu sesama sendiri. Hanya dengan pandangan sahaja kita percaya hawa nafsu akan menguasai diri dan syaitan mudah menggoda yang akhirnya akan menjerumuskan kita ke kancah maksiat.

2) Pertemuan 
Maksud pertemuan di sini adalah pertemuan di tempat yang sunyi dan tersorok daripada pandangan umum atau orang ramai. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : 
" Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia melakukan pertemuan dengan seorang perempuan tanpa mahramnya kerana sesungguhnya yang ketiga itu adalah syaitan."
(H/R Bukhari, Muslim dan lain-lain)

3) Percakapan
Percakapan yang dimaksudkan di sini adalah apabila dua orang individu yang bukan mahramnya bertemu dan bercakap-cakap dengan tujuan tertentu yang boleh membawa kepada fitnah.
Kaum wanita juga dilarang untuk melembutkan suara ketika bercakap dengan lelaki yang bukan mahramnya.
Dalam surah Al- Ahzab ayat 32 , Allah swt berfirman :
"Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), 
dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan)."
Walaupun ayat ini diturunkan kepada isteri-isteri nabi, namun tidak salah untuk  semua wanita  mengambil pengajaran daripada ayat tersebut.

4) Berjabat tangan
Menurut Islam, hukum berjabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram sepertimana yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a : 
"...Demi Allah, tidak pernah Rasulullah SAW menyentuh tangan seorang wanita lain yang bukan mahramnya, hanya baginda membai'ah mereka dengan percakapan.
(H/R Imam Ahmad)

5) Bersentuhan badan
Bersentuhan badan bermaksud berlaku pertemuan mana-mana anggota tubuh badan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya.
Sentuhan di sini lebih bermaksud sentuhan yang sengaja, lebih-lebih lagi hingga menerbitkan keinginan nafsu.
Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya :
" Sesungguhnya jika kepala seseorang dari kamu ditikam dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya."
(H/R Tabrani)

~ Wallahua'lam ~Saturday, 2 July 2011

"Bacalah Al-Quran Sesuai Dengan Suasana Hati Kalian"

بسم الله الرحمن الرحيم


Abu Nu'man Muhammad bin al-Fudhail 'Arim memberitahu kami, yakni al-Bukhari dari Jundab bin 'Abdillah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda :

"Bacalah al-Quran sesuai dengan suasana hati kalian. Dan jika hati kalian bertentangan, maka tinggalkanlah ia."


Diriwayatkan pula di beberapa tempat lain dan juga Muslim, keduanya berasal dari Abu 'Imran. Juga Muslim dari Yahya bin Yahya, dari Abu 'Imran. Dan diriwayatkan oleh Muslim, dari Ahmad bin Sa'id bin Hibban Ibnu Hilal, dari Abban al-'Ithar, dari Abu 'Imran secara marfu'. Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ath-Thabrani dari hadis Muslim bin Ibrahim, dari Abu 'Imran.

Hadis di atas mengandungi makna bahawa Nabi SAW telah memberikan bimbingan dan memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran jika hati telah fokus untuk membacanya, dengan disertai pemikiran terhadapnya, tidak pada saat hati tengah sibuk kerana dalam keadaan seperti itu, tidak dapat merealisasikan tujuan dari bacaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda :


" Kerjakanlah pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian, kerana Allah tidak akan rasa bosan sehingga kalian berasa bosan."

Beliau juga bersabda :


" Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara rutin - dalam lafaz lain disebutkan - amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutin walau  hanya sedikit."


~ Wallahua'lam ~

Tahukah Anda Sejarah Pengumpulan Al-Quran?

Daripada Tafsir Ibnu Kathir, halaman 411 :

  Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada 'Ubaid bin as-Sabbaq, bahawa Zaid bin Tsabit menceritakan : Abu Bakar mengirim seorang utusan yang mengabarkan kepadaku tentang orang-orang yang terbunuh pada peristiwa Yamamah. Kebetulan saat itu, 'Umar bin Al-Khattab sedang berada di sisinya, lalu Abu Bakar berkata : "'Umar,telah mendatangiku lalu berkata : ' Pembunuhan terhadap para qari' semakin parah dan aku benar-benar khawatir pembunuhan ini semakin gencar dilakukan terhadap para ahli qira-at di beberapa tempat sehingga banyak al-Quran yang hilang. Dan aku berfikir, kiranya engkau perlu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran'. Lalu kukatakan kepada 'Umar :' Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?'. 'Umar pun berkata : 'Demi Allah, ini benar-benar perbuatan yang sangat baik'. Dan 'Umar berkali-kali mendatangiku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk melakukan itu, dan aku pun akhirnya sependapat dengan 'Umar.
   
   Lebih lanjut Zaid menceritakan bahawa Abu Bakar berkata : "Seseungguhnya engkau ini orang yang masih muda dan pintar. Kami tidak meraguimu, kerana engkau pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, kerananya carilah Al-Quran dan kumpulkanlah". Demi Allah, seandainya mereka menugaskanku untuk memindahkan gunung, maka hal itu tidaklah lebih berat berbanding pengumpulan Al-Quran yang diperintahkan oleh Abu Bakar kepadaku. Lalu aku tanyakan : "Bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Abu Bakar menjawab : "Demi Allah, yang demikian itu sangatlah baik." Dan Abu Bakar masih terus mendatangiku berkali-kali sehingga Allah melapangkan dadaku untuk menerimanya sebagaimana Dia melapangkan dada Abu Bakar dan 'Umar. Selanjutnya, aku pun mencari Al-Quran untuk aku kumpulkan dari pelepah kurma dan batu serta dari dada-dada (hafalan) orang-orang, dan aku mendapatkan akhir surat at-Taubah ada pada Abu Khuzaimah al-Anshari yang tidak aku temukan pada yang lainnya.

Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w.)
      - sampai akhir surat at-Taubah.

   Lalu lembaran-lembaran tulisan al-Quran itu ada pada Abu Bakar sampai akhir hayatnya kemudian ada pada 'Umar semasa hidupnya dan selanjutnya beralih pada Hafshah binti 'Umar.

   Hal ini telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di beberapa tempat dalam Shahih-nya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, at-Tirmizi, dan an-Nasa-i melalui beberapa jalur dari az-Zuhri.

   Pengumpulan al-Quran ini merupakan usaha yang paling baik, besar, dan agung yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, sehingga Allah Ta'ala menempatkannya pada posisi tepat setelah Nabi SAW. Kedudukan yang tidak sesuai ditempati oleh seorang pun sepeninggalan Baginda SAW kecuali Abu Bakar. Abu Bakar memerangi musuh, baik dari kalangan yang menolak bayaran zakat, orang yang murtad, orang Persia dan Romawi, mengerahkan bala tentera, mengirim utusan dan pasukan, dan mengembalikan masalah pada porsinya setelah berasa takut akan tercerai berai dan hilang. Selain itu, beliau juga mengumpulkan al-Quran dari beberapa tempat yang terpisah sehingga memungkinkan bagi qari' untuk menghafalnya secara keseluruhan. Dan inilah rahsia di sebalik firman Allah Ta'ala :

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang Memelihara dan Menjaganya.

   Dengan demikian, Abu Bakar telah mengumpulkan kebaikan dan menyingkirkan keburukan. Mudah-Mudahan Allah meredainya dan menjadikannya reda. Oleh kerana itu, telah diriwayatkan lebih dari satu imam, antaranya Waki', Ibnu Zaid, Qabishah, dari Sufyan ats-Tsauri, dari 'Ali bin Abi Thalib r.a, dia berkata : " Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam pengumpulan mushaf ini adalah Abu Bakar, kerana Abu Bakarlah orang pertama yang mengumpulkan al-Quran antara dua papan." Ini adalah sanad yang shahih.

~ Wallahua'alam ~Friday, 1 July 2011

~ Puisi Buat Muslimat ~

"Ya Khazinatul Asrar, yakni Si Penyimpan Rahsia,

Padamu ada asrar yang menjadi idaman mujahid,

Tersingkap asrar padamu di mukaddimah secebis ma'rifat,

Ma'rifat hasil cahaya daripada Allah swt,

Selamilah maksud sebenar hidup kepadaNya, keranaNya, dan denganNya,

Jagalah humaira di wajahmu,

Jagalah NUR syuhudiyah di qalbumu,

Jagalah akhlak nubuwwah pada perilakumu,

Semoga gelaran Wanita Solehah menjadi milikmu.. "