JellyPages.com

Saturday, 2 July 2011

"Bacalah Al-Quran Sesuai Dengan Suasana Hati Kalian"

بسم الله الرحمن الرحيم


Abu Nu'man Muhammad bin al-Fudhail 'Arim memberitahu kami, yakni al-Bukhari dari Jundab bin 'Abdillah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda :

"Bacalah al-Quran sesuai dengan suasana hati kalian. Dan jika hati kalian bertentangan, maka tinggalkanlah ia."


Diriwayatkan pula di beberapa tempat lain dan juga Muslim, keduanya berasal dari Abu 'Imran. Juga Muslim dari Yahya bin Yahya, dari Abu 'Imran. Dan diriwayatkan oleh Muslim, dari Ahmad bin Sa'id bin Hibban Ibnu Hilal, dari Abban al-'Ithar, dari Abu 'Imran secara marfu'. Juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ath-Thabrani dari hadis Muslim bin Ibrahim, dari Abu 'Imran.

Hadis di atas mengandungi makna bahawa Nabi SAW telah memberikan bimbingan dan memerintahkan umatnya untuk membaca Al-Quran jika hati telah fokus untuk membacanya, dengan disertai pemikiran terhadapnya, tidak pada saat hati tengah sibuk kerana dalam keadaan seperti itu, tidak dapat merealisasikan tujuan dari bacaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda :


" Kerjakanlah pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian, kerana Allah tidak akan rasa bosan sehingga kalian berasa bosan."

Beliau juga bersabda :


" Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara rutin - dalam lafaz lain disebutkan - amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutin walau  hanya sedikit."


~ Wallahua'lam ~

No comments:

Post a Comment